งานมหกรรมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นานาชาติ แห่งประเทศจีน (กวางโจว) เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 4-6 มีนาคม 2020 โซนสาระสำคัญ บรรจุภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารนำกลับ ภาชนะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้ วัสดุบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ วัสดุบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการออกแบบ งานมหกรรม 4-in-1 ที่ครอบคลุมทั้งงานพิมพ์ งานฉลาก งานบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ 12 ฮอล ผู้จัดแสดงสินค้า 1, 500 ราย 120, 000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงงาน ผู้เข้าชมงาน 85, 000 ราย

China (Guangzhou) International Exhibition on Packaging Products

Area A, China Import & Export Fair Complex, Guangzhou, China4-6 March 2020

งานมหกรรมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นานาชาติ แห่งประเทศจีน (กวางโจว) (PACKINNO 2020) จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2020 ณ อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน กวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 26 ปี PACKINNO สนับสนุนและได้เห็นการพัฒนาที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศจีนมาโดยตลอด

โซนสาระสำคัญ
โซนสาระสำคัญหลัก 4 แห่ง:

  • บรรจุภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารนำกลับ
  • วัสดุบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์
  • ภาชนะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นได้
  • วัสดุบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

ขอบเขตของสิ่งที่จัดแสดง

  • ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
  • วัสดุบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์
  • ผลิตภัณฑ์และบริการออกแบบ
  • วัสดุบรรจุภัณฑ์
  • วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์เชิงนวัตกรรม

วิดีโองานแสดง

งานมหกรรม 4-in-1 ที่ครอบคลุมทั้งงานพิมพ์ งานฉลาก งานบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

ขนาดงานมหกรรมโดยประมาณ

12ฮอล

1,500 ราย ผู้จัดแสดงสินค้า

120,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดแสดงงาน

85,000 รายผู้เข้าชมงาน

ติดต่อเรา

ผู้จัดงาน

ติดต่อเรา

Tel:

 (852) 2811 8897

อีเมล (การสอบถามของผู้จัดแสดงสินค้า):

 SINOPACK@adsale.com.hk

อีเมล (การสอบถามของผู้เข้าชมงานและสื่อ):

 printpack.hkpr@adsale.com.hk